Referat Styremøte, 10.12.2013 på telefon

REFERAT  STYREMØTE 10.12 PÅ TELEFON

På telefon: Arne Leikvoll, Frode Solli, Per Inge Jensen, Merethe Wilhelmsen, Ann-Synnøve Bendixen

 SAK 1 KOMMUNEBESØK

Det er dessverre ikke mange kulturskoler som har svart på spørsmålene vi har sendt ut angående kommunebesøk. Vi velger skal prøve å få besøkt 4 av disse kommunene: Vadsø, Karasjok, Nesseby, Måsøy og Vardø. Arne og Ann-Synnøve skal sjekke mer rundt dette. Planlagt  start på besøk er i uke 7.  

SAK 2              LEDERSAMLING

Arne har sjekket med KS og der kan vi søke om tilskudd for kompetanseheving i forbindelse med ledersamlingen i uke 5 i Hammerfest. Torsdag starter workshopen ”kurs i praktisk mussisering og komponering i store grupper”.På kvelden er det en gallaforestilling.Det er tenkt slik at en kommer til Hammerfest torsdag, deltar på kurset torsdag og evnetuelt fredag. Møte fredag eller lørdag. Arne jobber med å sy sammen ledersamlingen.

  SAK 3              HONORAR STYRELEDER

Styreleder får et årelig honorar på 6000,- kroner.  

SAK 4              MØTEPLAN

Styremøtene er planlagt 1. fredag annenhver måned , fra 9.00-11.00 på telefon.Neste møte er satt 10. januar klokka 09.00.  

SAK 5              MERETHES INFO      

*  KULTURSKOLETIMEN    

Regjeringen har bestemt at den skal fjernes fra 1. august 2014. Vi bør gå ut i avisene angående kutt istillinger og vi bør få til et møte med "Finnmarksbenken". I tillegg bør vi lage en strategi på HVA en skal ta opp med politikerne .

 

     Referent Ann-Synnøve Bendixen