Referat styremøte 10. januar 2014 på telefon

REFERAT  STYREMØTE 10.01.2014  PÅ TELEFON

 På telefon:     Arne Leikvoll, Frode Solli, Per Inge Jensen, Siw Jensen, Rot Magnus Langås, Stig Ove Eriksen (kun i starten), Ann-Synnøve Bendixen

  SAK 1              Kommunebesøk

Vi har valgt oss ut 2 kommuner i første omgang. I øst blir det Nesseby og i vest blir det Måsøy.Tidspunkt for besøk og hvem som skal være med har Arne og Ann-Synnøve ansvaret for.

 SAK 2              LEDERMØTE 31.01.14

Arne, Ann-Synnøve og Siw fordeler kommunene mellom seg og tar en ringerunde på hvem som kommer til ledermøtet. Må også få avklart hvem som skal overnatte, bli med på middag fredag kveld og hvem som skal se forestillinga på lørdag klokka 14.00. Arne lager en endelig oversikt.Arne og Frode har ansvar for å skrive en søknad til KS om økonomisk støtte.

 SAK 3             MØTEPLAN     

  Styremøte på telefon 1. fredag annenhver måned 

      Ledermøte 31.01.     

  Kommunebesøk – Nesseby og Måsøy  

Ann-Synnøve sjekker ut Pedagogdagene i Tromsø 14.-15. august. Hvis det er noe for oss, deltar vi og har et styremøte i løpet av disse dagene.

  SAK     5          EVENTUELT

Ann-Synnøve sjekker ut om den eksisterende facebook siden som Hanne administrer kan være aktuell som felles side for kulturskolesaker eller om vi skal lage en egen facebook-gruppe som er lukket for kun de som jobber i Kulturskolene.       Nominasjon/påmelding av drømmestipend-kandidater starter i uke 4. Ann-Synnøve tar ringerunden til alle kulturskolene for å motivere de til å finne kandidater fra sin skole.  Drømmestipendet og forestillinga ”De nominerte er” skal opp som sak på ledermøtet i uke 5 i Hammerfest.

   Referent Ann-Synnøve Bendixen