Referat Ledermøte 31. januar i Hammerfest

Referat ledermøte 31.01.2014 Hammerfest 

Til stede: Arne Leikvoll, Sisel Myhre, Per Inge Jensen, Dag Broch, Roy Magnus Langås, Ole Petter Skoglund, Irene Ørmen, Bjørn Roald Mikkelsen, Frode Sollie, Marit Bornø, Jørn Stenersen, Siw Jensen, Olga Kornilova, Ansjelika Kemi, Ann-Synnøve Bendixen

 1. Velkommen v/Arne

Arne ønsket alle velkommen og gjennomgikk agendaen for møtet. Han etterlyste engasjement på skriv/mail som blir sendt fra styreleder og rådgiver til kulturskolelederne. Ann-Synnøve presenterte seg selv og ba om at alle viser større engasjement og at vi sammen drar lasset. Ønsker å dele inn lederne i tre grupper for å ha felles møtested på Skype eller telefon sammen med rådgiver og styreleder. Jobber med å kartlegge lærerne på de ulike skolene inn de ulike fagene for å lettere lage fagnettverk. Ber om at alle sender inn en oversikt over lærere, fag, email og telefonnummer.

 2. Samarbeid mellom kulturskolene, erfaring, ideer og påbegynte tiltak.

Gruppene la frem eksisterende samarbeidsprosjekter og forslag til tiltak for et bedre samarbeid:      

      * Lyse ut felles stillinger.       

     * Kompetanseutveksling/kompetanseutvikling.        

    * Dele budsjettopplysninger og dele erfaring elever og lærere. 

           * Flere treffpunkt.         

   * Skolebesøk.        

    * Fylkesnivå: bedre økonomisk forutsigbarhet og kulturpolitikk.     

       * Oppdatere hjemmesidene og friske de opp.      

      * Nettverkssamarbeid.        

    * Kulturskolene må in i de enkelte kommuners sektorplan.    

        * Følge opp Karasjoktraktaten: Ledermøte i januar, Kursing av personalet og               arrangere Kulturskolefestivalen annen hvert år.  

           * Sette av dato hvor de ulike fagnettverkene kan møtes.  

          * Jobbe for å få teaterfaget mere inn i skolene.           

* Bruke organisasjonene som er "oppe og går".

Styret tar dette videre, trekker i trådene og kommer frem til noen oppgaver som vi skal konsentrere oss om. Rådgiver gjør ferdig kartleggingen av fagene på de ulike skolene og lager en oversikt med navn, fag, skole, telefonnummer og mailadresse. 

3. Kulturskolefestivalen 2013, Drømmestipendet/"De nominerte er" og UMM

Alle var meget fornøyd med fjorårets festival og ønsker å videreføre dette. Hammerfest har tatt på seg å arrangere Kulturskolefestivalen 2015. Ledermøtet fattet dette vedtaket angående forestillinga «De nominerte er» :  Forestillinga "De nominerte er" arrangeres samtidig som Kulturskolefestivalen, altså annen hvert år. De årene hvor det ikke blir arrangert "De nominerte er", inviteres de til å være med på neste års forestilling (vi slår sammen 2 år). ALLE OPPFORDRES TIL Å NOMINERE KANDIDATER FRA SIN KOMMUNE TIL DRØMMESTIPENDET 2014. Nomineringen åpnet i uke 4 og stenger i uke 9.Hvis noen ønsker evaluering av festivalen 2013, ta kontakt med Ann-Synnøve.UMM ble arrangert i Alta siste helga i oktober 2013. Bjørn Roald oppfordret alle kommunene til å få elever med på dette oktober 2014 i Alta. 

4. Ledernes «time»

Vi tok en runde hvor alle lederne kort la frem  «ståa «på sin skole;  fag, elever, lærere, utfordringer, ønsker, planer og fremtidige prosjekter.Hvis noen ønsker å få dette skriftlig, ta kontakt og jeg sender det på mail. Møtet ble avsluttet med en felles middag for de som hadde mulighet å delta.      

       Referent Ann-Synnøve Bendixen 

        Rådgiver

       Norsk kulturskoleråd - Finnmark