Styremøte Norsk kulturskoleråd - Finnmark , 29.april 2014 på Skype

 

Referat styremøte Norsk kulturskoleråd – Finnmark, SkypeTirsdag 29.04.2014

Til stede: Arne Leikvoll, Frode Sollie, Roy Magnus Langås, Ann-Synnøve BendixenMeldt forfall: Sissel Anette Myhre, Per- Inge Jensen, Irene Pedersen

1.    Info   

  •  Nettverksbygging innen Visuelle kunstfag

Torsdag 24.april ble det arrangert en fagnettverksdag i regi av Norsk kulturskoleråd v/fagveileder Fabiola Charry på kulturskolen i Tromsø.Det var 3 lærere fra Finnmark og 4 fra Troms. De som deltok fra Finnmark var: Camilla Daae-Qvale fra Nordkapp, Irene Ørmen fra Hasvik, Liss Inger Vassdahl fra Vadsø og rådgiver Finnmark.Det ble gitt informasjon fra Fabiola angående nettverk, fagforum, fagsider og facebook-sider. Det ble satt opp en behov/ønskeliste og vi startet med å lage en fremdriftsplan. Neste nettverkssamling er planlagt i oktober. Rådgiver sammen med de tre som var på nettverket fra Finnmark må sammen jobbe med å trekke flere visuelle kunstfaglærere med i nettverket.Hammerfest kulturskole skal til Hasvik i uke 34 og vil da legge til rette for at nettverket blir jobbet med ut i fra de det berører.    

  •    Samling for ledere og rådgivere i Trondheim.

Onsdag 7. mai er det Team Nord-møte i Trondheim der alle styreledere og rådgivere fra Finnmark, Troms/Svalbard og Nordland deltar. Agendaen for møtet er hva som har skjedd siden siste møte, hva det jobbes med og videre arbeid i nettverket.-9. mai er det Fylkeslederforum og fagsamling. Styreleder og Rådgiver deltar.

 2.    Landsmøte 2014

Vi har ikke god økonomi i styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark, men prioriterer at styreleder og 2 representanter fra styret deltar på landsmøtet. Møtet skal være i Loen og det er dyrt å reise dit, men vi ser det som meget viktig for styrets videre arbeid. Både Frode og Roy Magnus kan tenke seg å delta på Landsmøtet. Rådgiver er allerede påmeldt og utgiftene blir da betalt av Norsk kulturskoleråd sentralt.Rådgiver skriver en søknad til Norsk kulturskoleråd om støtte til å dekke reise og opphold for delegatene fra Finnmark  til Landsmøtet. Styreleder melder på 3 delegater til Landsmøtet.

 3.    Høringsdialog Rammeplanen

Tirsdag 13. mai i Alta på Rådhuset, arrangeres det høringsdialog- møte angående Rammeplanen. Knut Øverland (sekretær i utvalget) skal lede møtet. Invitasjonene er sendt til alle kulturskolelederne og rådmann i alle kommunene. Fristen for påmelding er 6. mai.Styret oppfordrer ALLE styremedlemmene til å delta på møtet. Rådgiver sender ut et «påminnelsesskriv».Rådgiver tar kontakt med Knut Øverland for å planlegge møtet nærmere. Rådgiver har ansvaret for arrangementet.

 4.    Status kommunebesøk

Måsøy og Nesseby står på besøkskartet i løpet av mai/juni. Rådgiver har vært i kontakt med lederne i begge kommunene. Rådgiver og Frode drar til Måsøy. Aktuell besøksdag er tirsdag 27. mai. Rådgiver, Frode og kulturskolelederne i Måsøy planlegger sammen agendaen for besøket etter ønsker for hva de har behov for. Ole Petter i Nesseby skal ta det opp med sine lærere og kommer tilbake til behov og når det passer best for besøk.

 5.    Drømmestipendet og Kulturskolefestivalen

Rådgiver sender ut en oversikt over innmelding om arrangement for vinnere av Drømmestipendet i Finnmark til styret. En fra styret skal delta på alle arrangementene. Styret fordeler hvem som deltar hvor .Planleggingsmøte angående Kulturskolefestivalen 2015 i Hammerfest blir 13. mai i Alta etter Høringsdialogmøtet. Styreleder, rådgiver, Frode og Bjørn Roald deltar.Frode kom med et forslag å arrangere en Kulturkonferanse i Hammerfest i forkant av Kulturskolefestivalen 2015.  

 

Referent Ann-Synnøve Bendixen                 Rådgiver                 Norsk kulturskoleråd - Finnmark