Referat styremøte 18.04.13

 

Sted: Rica Hotell Alta

 

Tilstede: Arne Leikvoll, Irene Persen, Roy Magnus Langås, Sissel Anette Myhre, Stig-Ove Eriksen, Per Inge Jensen, Frode Sollie og Sigrun Fostad (Observatør)

 

Ikke tilstede: Øystein Skårset

 

Sak 1 Møteplan

Annenhver måned ny møteplan. Tar utgangspunkt i fredager klokken 09:00.

Datoer vil komme.

 

Sak 2 Utviklingsmidler

Det er søkt på utviklingsmidler. Arne, Irene, Siw, Stig-Ove lager innstilling til søknadene. De av styret som er fra kommuner som har sendt inn søknad er inhabile.

 

Sak 3 Kommunebesøk

Kulturskolerådet sentralt jobber for å skaffe midler til å tilrettelegge kommunebesøk, for å bedre forhold mellom politikere og kulturskolen. Midler til kommunebesøk må søkes på. To styremedlemmer samt kulturskolekonsulent kan dra til kommunene å dele erfaringer.

Gode forberedelser er viktig i forkant av et kommunebesøk for å ta tak i hver enkelt kommunes problemstillinger rundt kulturskolen. Rekruttering. Mulighet for å involvere en rådmann med en fot innen kultur (Rådmann i Alta og Tana). Etterlyse rammeplaner.

 

Be om at hver enkelt kommunes kulturskole skriver litt om hvilke problemstillinger de står ovenfor i sin kommune. Dreiebok med 10 spørsmål fra styret. Legge inn hva kommunen bruker på kulturskolen og hva er kulturskolen i hver kommune.

 

Sak 4 Virksomhetsplan

Ta tak i hva styret kan gjøre i forbindelse med virksomhetsplanen på styremøtene. Styret skal foreslå, motivere til at noe skal skje.

Ledermøter

I utgangspunktet må kommunene betale selv for deltakelse på møtene. Hvilket innhold skal disse møtene ha for at dette skal være noe for kommunene å satse på. Ledermøte på ”Kulturtrøkk” i fremtiden. Levende lokalsamfunn (Nordkapp og Porsanger uke 35). Kulturskolesamarbeid.

 

Eventuelt

Vara blir innkalt til møter om styremedlemmer er borte. Har rett til å møte, og vil få tilsendt all informasjon. Annenhver måned ny møteplan. Tar utgangspunkt i fredager klokken 09:00

 

Referent: Stig-Ove Berget Eriksen