Nye styrereferater

Her er referat fra de to første møtene det nye styret har hatt. det første ble avholdt rett etter at årsmøtet var avholdt, 18. april. Det andre hadde styret fredag 14.06.

Verd å merke seg er at styret ønsker å avholde en ledersamling onsdag 23. oktober til torsdag 24. oktober i Alta. Det kan være lurt å merke av disse datoene i kalenderen allerede nå.

 

Referat styremøte 18.04.13

Referat styremøte 14.06.13