Finnmark kulturskolefestival

På denne siden skal etter hvert alt om festivalen finnes. Historikk, alt om tidligere festivaler, guide for arrangører, avtaler, statutter, og ikke minst informasjon om kommende festival. Innholdet på denne siden vil vokse med tiden.

Hammerfest 2015 - Informasjonsside

Planeleggingen av Kulturskolefestivalen 2015 er påbegynt. Den er planlagt i Hammerfest i uke 17. En ønser å ha 1-2 kursdager for ansatte (lærere og ledere) og ellers en lignende festival som det var i  Alta 2013 med workshops for elevene som munnet ut i en forestilling og forestillinga "De nominerte er".

Tidligere festivaler - dokumenter                                                     

Prosjektbeskrivelser, rapporter, budsjett, regnskap etc. fra tidligere festivaler som kanskje kan være til hjelp når kommende festivaler skal planlegges og gjennomføres.

Tidligere festivaler - bilder

Bilder fra tidligere festivaler så langt vi har klart å skaffe til veie