Kulturskolefestivalen i FinnmarkUnder Kulturskolefestivalen møtes elever og ansatte ved kulturskolene i Finnmark for å presentere egenproduserte program for hverandre, og for å delta på kurs og workshops. Finnmark kulturskolefestival har fra 1997 til 2011 blitt arrangert syv ganger.

Festivalen oppsto som et initiativ fra Sør-Varanger kulturskole, som også arrangerte de to første festivalene. I løpet av skoleåret 2004/05 engasjerte Norsk kulturskoleråd, avdeling Finnmark, seg i saken. Det ble laget en virksomhetsplan, der blant annet målet om å arrangere Finnmark kulturskolefestival annethvert år ble nedfelt.

Innholdsmessig har Finnmark kulturskolefestival basert seg på to forskjellige konsepter. Det ene har vært at kulturskolene har presentert egenproduserte program på scenen for hverandre, der musikk, dans og teater har stått i fokus. Forestillingene har vist en stor bredde og et stort mangfold i kulturskolens virksomhet. Den andre måten å organisere festivalen på har vært å satse på kurs og workshops. Deltakerne har jobbet i grupper på tvers av skoler og kommunegrenser, og lært nye ting innenfor områder og disipliner de er interesserte i. Denne typen festivaler har til slutt endt med en felles framvisning av det man har jobbet med.  

Det er mange gode grunner for å arrangere Finnmark kulturskolefestival. Her får man fremhevet dette enestående skoleslaget og samlet barn og unge fra hele fylket, på tvers av geografiske og kulturelle grenser, til faglig og sosialt samvær. Det er en god mulighet for fagmiljøet som holder på med kunstfaglig opplæring av barn og unge til å møtes, bli kjent og utveksle erfaringer og idéer. Finnmark kulturskolefestival er unik i sitt slag. Ingen andre fylker i landet har et tilsvarende arrangement.

Festivalens mål

•    Samle alle kulturskoler i Finnmark til faglig og sosialt samvær for barn og unge i  alderen 10 – 18 år.                         
•    Løfte fram og synliggjøre kulturskolen som et unikt skoleslag